Om een rol te kunnen spelen binnen de Nederlandse maatschappij is de beheersing van de Nederlandse taal van essentieel belang. Niet alleen voor sollicitaties is dit belangrijk, maar ook voor de omgang met collega's. Stichting Op Weg Naar Werk biedt cursussen aan voor de inburgering en staatsexamen. Dit betreft taalcursussen tot niveau B2, ONA en KNM cursussen. 

Wij bieden klassikale en online taalcursussen aan. Naast de taalcursussen geven wij ook persoonlijke begeleiding. Een van onze doelen is vluchtelingen weer deel uit te laten maken van de Nederlandse maatschappij, daarom zullen wij elke week een ander thema behandelen die allemaal te maken hebben met de Nederlandse cultuur en maatschappij.  Aangezien wij individuele werkplannen maken met de cursisten, zullen we daarnaast ook opdrachten met de bijbehorende vaktaal afstemmen op elke cursist en zijn droombaan.

ALFABETISERING

Is het Nederlandse alfabet nieuw voor jou? Tijdens deze cursus streven wij ernaar de basis te leggen voor de taal. We leggen het accent in deze cursus op het lezen en schrijven. Daarnaast besteden wij ook veel aandacht aan de spreek- en luistervaardigheid van onze cursisten. Om het optimale uit de cursist te halen gebruiken wij tijdens deze cursus de methodes: 7/43, de methode Melkweg en eigen materiaal. Na aanmelding wordt er contact opgenomen voor het plannen van een uitgebreid intakegesprek. Aan de hand van een alfabetisering toets krijgen wij inzicht in het niveau van de cursist.


Duur van de cursus: gemiddeld 6 maanden

Lessen per week: 3 lessen (elke van 2,5 uur) 

ONA CURSUSSEN

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. We bieden een unieke ONA cursus voor onze cliënten. De cursist wordt gekoppeld aan een van onze arbeidscoaches/vrijwilligers. De arbeidscoach helpt de cursist met het invullen van de ONA resultaatkaarten en tegelijkertijd met het zoeken naar een stageplek voor de gewenste baan. De cursus bestaat uit één les van 2,5 uur per week gedurende 10 weken. In deze lessen oefent de cursist met de acht thema’s van de ONA resultaatkaarten. Aanvullend krijgt de cursist minimaal 2 uur per week begeleiding van de arbeidscoach. 
 

KNM CURSUS

Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Tijdens het examen wordt je kennis over Nederland getest. Je wordt bijvoorbeeld gevraagd over de geschiedenis, onderwijs, verkiezingen, belangrijke gebeurtenissen (en de data daarvan) en de politiek in Nederland. Tijdens de cursus wordt het boek Taalcompleet KNM gebruikt, het boek bevat 8 thema's en elk thema gaat om een andere aspect.


Duur van de cursus: 9 weken
Lessen per week: 3 lessen (elke van 2 uur)

NEDERLANDS A1

Bij A1 taalcursus zullen we het boek Klim Op en eigen lesmateriaal gebruiken. Het boek bevat 11 thema's, die leesteksten, luisterteksten, grammatica kader en opdrachten bevatten. Tijdens de cursus wordt heel veel aandacht besteed aan woordenschatuitbreiding. Bovendien komt grammatica uitgebreid aan bod. Aan het einde van elk thema wordt een toets gegeven.


Duur van de cursus: 10 weken
Lessen per week: 3 lessen (elke van 2,5 uur)

NEDERLANDS A2

Voor de A2 taalcursus zullen we het boek "De Opmaat" en eigen lesmateriaal gebruiken. Het boek bevat 10 thema's, die leesteksten, luisterteksten, grammatica kader en opdrachten bevatten. Bovendien krijg je toegang tot de online versie, hiermee kan je met veel opdrachten gaan oefenen. Dit boek bereidt je voor op het inburgeringsexamen. 


Duur van de cursus: 10 weken
Lessen per week: 3 lessen (elke van 2,5 uur)

NEDERLANDS B1

Ben je klaar met A2 niveau en wil je doorgaan met B1? Stichting OWNW biedt je Nederlands B1 cursus die je voorbereidt op het staatsexamen I of Nederlands B1 niveau. Tijdens de cursus wordt het boek "De Sprong" gebruikt en eigen lesmateriaal. Met De sprong versterk je je taal op het gebied van woordenschat, grammatica, spelling, lezen, luisteren, schrijven en spreken. Ook verbeter je je studievaardigheden. Alle stof is verdeeld over negen interessante thema’s.


Duur van de cursus: 10 weken
Lessen per week: 3 lessen (elke van 2,5 uur)

NEDERLANDS B2

Ben je klaar met B1 niveau en wil je doorgaan met B2? Stichting OWNW biedt je Nederlands B2 cursus die je voorbereidt op het staatsexamen II. Tijdens de cursus wordt het boek "De Finale" gebruikt en eigen lesmateriaal. Met dit boek versterk je je taal op het gebied van woordenschat, grammatica, spelling, lezen, luisteren, schrijven en spreken. Ook verbeter je je studievaardigheden. Alle stof is verdeeld over acht interessante thema’s. 


Duur van de cursus: 10 weken
Lessen per week: 3 lessen (elke van 2,5 uur)